Van onbewust naar bewust in 5-stappen

Jezelf bewust worden van wat je tegenhoudt om te groeien in je bedrijf door blokkades uit je onderbewustzijn naar boven te halen.

Hier het verhaal van Petra en hoe ze het verlies van haar zaak heeft kunnen omzetten naar een positief toekomstbeeld vol veranderingen, zowel voor haarzelf als voor de nieuwe richting die ze vol zelfvertrouwen inslaat.

Help! Ik verzuip

Deze morgen zit er een fijne dame tegenover me aan de andere kant van het scherm, Petra heeft een fijne, vriendelijke uitstraling met een lieve lach en een open gezicht.

Vorige week heeft Petra me gebeld en gevraagd of ik haar kan helpen een nieuwe koers te vinden voor haar bedrijf, want ze heeft het gevoel dat ze haar doelen en richting kwijt is. Ze heeft moeite haar doelen helder te krijgen, weet niet goed welke kant ze op wil en hoe ze dat aan moet pakken.

Haar bedrijf moet veranderd worden, want zoals het nu is werkt het niet meer voor haar. Zoveel uren heeft ze er in gestopt dat het voelt alsof het een persoonlijk verlies is en alsof ze heeft gefaald.

Haar zelfvertrouwen is ver gezakt hierdoor en ze twijfelt aan zichzelf. Ze moet een beslissing nemen, maar weet niet welke kant ze op moet. Ze zegt dat ze een plan van aanpak nodig heeft. Daar heeft ze hulp bij nodig en ze vraagt of ik haar daarbij kan helpen.

Colournostics is de perfecte methode voor directe actie

Het is een tool die duidelijk haar problemen kan achterhalen, dus ik wil haar daarin natuurlijk helpen.

Petra zoekt op dit moment naar een nieuwe richting.

Waarom heeft ze dat tot nu toe niet gedaan? Zou er iets zijn dat haar onbewust tegenhoudt? Tijdens een 5-stappen sessie zal ze met deze coaching methode een scherp inzicht krijgen. Daarna gaan we samen het actieplan maken.

We beginnen met een kennismakingsgesprek en het blijkt dat Petra’s grootste problemen haar gebrek aan zelfvertrouwen en perfectionisme zijn.

In de onlineomgeving krijgt ze een korte uitleg over Colournostics, met inbegrip van de werkwijze en waar die op gebaseerd is. Ze ziet de fundamenten van deze methode, NLP en de kleurpsychologie.

En dan starten we.

Vijf stappen om je bewust te worden van je onderbewuste

Stap 1

Petra kiest bij stap 1 een kleur uit die haar probleem symboliseert. 

Wat voor kleur zou ze kunnen associëren met haar gebrek aan zelfvertrouwen en haar perfectionisme?

Ze kiest zonder lang nadenken voor de kleur geel.

Er verschijnen een hele rij zinnen op het scherm en ik vraag Petra welke twee of drie haar gevoel met die onzekerheid het beste weergeven.

Ze kiest de volgende zinnen:

 • Gelimiteerd en teruggehouden gevoel, door angst voor kritiek
 • Het gevoel dat je aan een bepaald beeld of verwachting moet voldoen
 • Onzekerheid of pessimisme (ben ik nu nog steeds op zoek naar de juiste richting?)

We bespreken de zinnen die ze heeft uitgekozen en Petra legt uit wat ze voor haar betekenen.

Stap 2

Wat kan de oorzaak zijn van haar blokkade? Wat is het dat in haar onderbewustzijn speelt en haar tegenhoudt om dit op te lossen? Grijs staat voor haar blokkade en uit de zinnen kiest ze:

 • Ik ben gespannen door alles correct te willen doen
 • Ik hoor er niet bij
 • Ik heb het zicht op mijn doelen en richtingsgevoel verloren.
 • Ik vind het lastig om als oud gezien te worden

Heeft ze deze gevoelens vaak? We diepen deze zinnen verder uit om te kijken wanneer dit bij haar is begonnen. Of is ze zich hier niet van bewust?

De zinnen maken het voor Petra in ieder geval gemakkelijker om zich te identificeren met de situatie. Even zie ik een heftige emotie op haar gezicht, maar ik besluit die te negeren en nu niet mee te gaan in die negatieve emotie. Later komen we daar nog wel op terug.

In stap 1 en 2 ga je je probleem benoemen en je blokkades erkennen. Deze stappen zetten ons onbewust aan het denken over negatieve dingen, maar we proberen niet te lang stil te staan bij die gedachten. Colournostics biedt verschillende manieren om de brug naar een positief perspectief te maken.

Voor we naar de volgende drie positieve stappen gaan, doen we samen een korte waterval meditatie, waarbij ze alle negatieve emoties en oude patronen mag loslaten.

Stap 3

Hoe zou het zijn als je alles hebt opgelost en je vrij bent van je probleem?

Petra, je hoeft nu nog niet na te denken over een oplossing, maar kies een kleur die bij het gevoel hoort dat je hebt. 

Magenta is de kleur die Petra kiest, en na het lezen van de zinnen zijn dit haar nieuwe uitdagingen:

 • Een nieuw doel vinden
 • Niet langer naar erkenning en liefde zoeken op de foute plaatsen
 • Zaken met gemak anders doen
 • Innovatief werken en ruim denken
 • Jezelf en ook anderen te vergeven

We gaan hier ook dieper in op de antwoorden, en Petra opent emotionele deuren die ze te lang dichtgehouden heeft. Nieuwe mogelijkheden worden duidelijk en het is tijd om deze gedachte te activeren.

Stap 4

Hier kiest ze de kleur die haar gaat helpen nieuwe emoties, gedachten en inzichten vast te houden voor haar nieuwe perspectief. Hier kiest Petra doelbewust voor blauw met de zinnen:

 • Ik voel me veilig
 • Ik ben kalm en ontspannen
 • Ik ga mee met de stroom
 • Ik voel me rustig en vredig
 • Ik vertrouw mijzelf
 • Ik heb mijn stem gevonden en kan luider spreken

Deze zinnen zijn in de ik-vorm geschreven zodat Petra zich deze affirmaties/gedachten ook daadwerkelijk eigen kan maken. Na het bespreken wat de zinnen voor haar betekenen gaan we verder naar de laatste stap.

Stap 5

Hier gaat Petra voor actie. Ze kiest een kleur uit die haar zal helpen haar nieuwe perspectief te ontwikkelen. Petra kiest oranje met de volgende actiepunten:

 • Ik ben vrij en moedig
 • Ik ben gemotiveerd en energiek
 • Ik ben klaar voor nieuwe avonturen
 • Ik heb vertrouwen en ben onverschrokken
 • Ik hoor erbij, ik pas erbij

Van negatief naar positief

Na de coaching sessie heeft Petra meer vertrouwen in zichzelf gekregen.

Ze heeft een ander, positief perspectief gekregen in hoe ze het verlies van haar zaak achter zich kan laten.

Nu kan ze verder met haar nieuwe doelen en haar actieplan maken.

Ze heeft ontdekt wat haar weerhoudt om binnen haar bedrijf te groeien of veranderingen door te voeren en ze besefte dat er in haar onderbewustzijn blokkades waren die haar tegenhielden.

Petra merkt ook verwondert op dat ze bij stap 2 bang was er niet bij te horen en dat ze nu, op het einde van de 5-stappen, onbewust kiest voor de zin: ’ik hoor erbij, ik pas erbij’.

Na de sessie is ze content dat alles voor haar duidelijker is en dat ze nu vol energie is om de volgende stap te zetten. 

Door deze vijf stappen te nemen, is ze begonnen aan haar spannende reis naar verandering en nu gaat ze aan de slag. 

Om dat nieuwe perspectief en die nieuwe energie dicht bij haar te houden spreken we af dat ze tijd neemt om haar opgeschreven zinnen van stap 3, 4 en 5, iedere dag aandachtig te lezen, ook als het even tegenzit.

Vol zelfvertrouwen naar een nieuw zakelijk plan

Door het negatieve uit het onderbewustzijn plaats te laten maken voor positieve gedachten, heeft Petra een nieuwe, zelfstandige kijk op zichzelf en haar zaak gekregen.

De volgende stap is het maken van het actieplan in de vorm van een geschreven visionbord. De volgende punten gaat Petra mee aan de slag:

 • Hoe kan ze haar bedrijf opnieuw vormgeven
 • Wat voor keuzes gaat ze maken voor haar bedrijf
 • Welke veranderingen moet ze aanbrengen
 • Welke praktische stappen moet ze ondernemen
 • Wat moet ze er actief voor ondernemen

 Petra gaat de komende weken aan de slag met de eerste acties en daarna bekijken we samen hoever ze met haar nieuwe plannen is.

Het verlies van haar bedrijf heeft haar doen besluiten een nieuwe, positieve toekomst tegemoet te treden, met veranderingen voor zowel haarzelf als voor de nieuwe richting die ze met vertrouwen inslaat.

Zou je deze ontdekking ook willen maken? Bewustwording van wat je tegenhoudt om te groeien in je bedrijf door blokkades uit je onderbewustzijn naar boven te halen? Bel of mail me dan.